افت قیمت بعد از رنگ آمیزی خودرو

علی : بنده حدود یک ماه پیش با خودروی آریو تصادف کردم و قسمتی از در عقب و جلوی سمت راننده فرو رفت . با توجه به اینکه صافکاری بدون رنگ می شد انجام بشود آیا رانندهٔ آریو می تواند صافکاری را با رنگ آمیزی انجام بدهد تا بتواند افت بگیرد؟ و اگر اینکار را انجام بدهد در چه صورت می توانم دفاع کنم که از این بابت که صافکاری بدون رنگ انجام می شده و ایشون با رنگ انجام دادند ؟ و اگر صافکاری بدون رنگ انجام بشود و افت شامل می شود ؟
1.     ایشان حق دارد هر نوع رنگ آمیزی را که دلش می خواهد با ماشین انجام دهد .
2.     تصمیم با کارشناسان است که آیا نیاز به رنگ آمیزی بوده است یا نه ! شما باید در شورای حل اختلاف اعلام کنید که با توجه به آسیب های ایجاد شده ایشان می توانست بدون رنگ در بیاورد .
3.     صافکاری بدون رنگ شامل افت قیمت نمی شود.


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .