دیه سوختگی اپیلاسیون

ندا محمودی : دیه یک قسمت از پشت ساق پا به اندازه کمتر از کف دست بر اثر سوختگی اپیلاسیون با موم داغ در حد قرمزی زیاد و کنده شدن پوست سطحی بدن و دیده شدن یکم از گوشت چحوری محاسبه می شود؟ درصد سوختگیشونو نمیدونم تقریبی هم بگید ممنونم ؟ حدود 2 درصد دیه تخمین می زنم . معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان .