بیمه روستائیان چه سودی دارد ؟

روژان خیاط قیامی : بیمه روستاییان یعنی چه ؟ چه اتفاقی رخ می دهد که آن ها از بیمه استفاده کنند ؟ یعنی در صورت ازکارافتادگی ، فوت و بازنشستگی می توانند از مستمری استفاده کنند.


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .