دیه شکستگی استخوان بینی


مصطفی صادقی : می خواستم ببینم میزان دیه چقدر می شود ؟ متن پزشک قانونی به این صورته :
1.     شکستگی استخوان بینی
2.     جراحت (حارصه) پشت لاله گوش راست
3.     کبودی لاله گوش راست
4.     دو ناحیه ساییدگی (حارصه) آرنج راست به همراه تورم ساعد راست
5.     جراحت (حارصه) بند اول انگشت شست دست چپ ! صدمات بند اول تا چهارم در اثر اصابت جسم سخت و صدمه بند پنج در اثر اصابت جسم برنده ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
2.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
3.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
4.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان
5.     1/2000 دیه کامل معادل 135 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .