شکایت از صاحب ویلا

علی زاهدی : سلام ! نزدیک 2 سال سرایدار نگهبان ویلا هستم . بعضی روزها بیرون کار می کنم . به دلیل ندادن هیچ مبلغی از اول تا الان.مجردی زندگی می کنم ، حتی نمی توانستم پسرم را نزد خود آورم . الان ویلارا فروخته می خواهد بدون مزایا بیرونم کند ؟ راهنمایی کنید ؟
1.     دو سال بدون حقوق کار کرده اید و هیچی نگفته اید ؟ می تواید بگوئید چرا ؟
2.     باید مدارک مکتوب داشته باشید که نشان دهد در آنجا کار کرده اید . اگر دارید به اداره کار همان منطقه شکایت کنید . اگر ندارید به جایی نمی رسید.