شکایت بابت دیه

سعید رجبی : من از پله ها افتادم و برای خونه پدرم برای کارگران صبحانه بردم که از پله ها سقوط کردم و استخوان دنبالچه شکسته است . می خواستم بپرسم چطور میشه برای دیه اقدام کرد . در ضمن من بیمه بیکاری هم می گیرم ! می خواهم یک جوری بشه که به بیمه بیکاری هم لطمه وارد نشود . ممنون ؟ از چه کسی می خواهید دیه بگیرید ؟ از پدرتان که صاحب کار است . باید از ایشان شکایت کنید ؟! جای دیگری دیه به شما نمی دهند .

مشاوره رایگان و تلفنی :  برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید. سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .