کارگزاری تامین اجتماعی

لیراتا: می خواهم بدانم علاوه بر کارگزاری چه دفتر یا سازمان یا شرکت مربوط به تامین اجتماعی می توان تاسیس کرد ؟در بخش خصوصی فقط همان کارگزاری است . شرکت های پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری هم هست .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .