شکایت بابت تصرف عدوانی

روزبه فرخزاد : سلام ! چندماهیست یکی از همسایگان خودرو دوم خود را علی رغم تذکرات مکرر بقیه ساکنین و مدیر ساختمان در داخل حیاط آپارتمان پارک می کند. ضمنا تاکنون هیچگونه هزینه ای هم بابت پارکینگ دوم به صندوق ساختمان نپرداخته است . از آنجا که ایشان ملک مشاع را تصرف نموده است آیا تحت چه عنوان قانونی از ایشان شکایت کنیم ؟ ممنون  ؟ باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و تحت عنوان مزاحمت و تصرف عدوانی شکایت کنید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .