اعتراض به رای دیه


بین رای دادگاه و رای صادره تناقص موجود بود که شما گفتید دادگاه ببرم قاضی اصلاح می کنه اما به قاصی مراجعه کردم میگه یک کلام برو شکایت کن تجدیدنطر صادر کنه ! من گفتم اشتباه تایپی در صدور رای هست اما اون اصلاح نکرد رای را و گفت برو شکایت کن ! من نمی خواهم شکایت کنم .
حتی پیش دادستان و رییس دادگستری رفتم گفتم این فقط اصلاحیه می خواد اونا هم منو به قاصی عودت دادند ، دادستان می گفت قاصی طبق روال باید اصلاح کنه اما قاصی نطر مستقل داره ما نمی توانیم مجبور کنیم چکار کنه ! من موندم که نمی خواهم شکایت کنم چون زمانبر میشه چکار کنم ؟ قاصی گفت برو دیه که صادر شده بگیر شکایت کردی بعد جواب اونو ببر بیمه بقیه اش را بگیر ؟  چکار کنم خواهشا راهنمایی کنید ؟
1.     ظاهرا قاضی لج کرده است . بهتر است شکایت نکنید .
2.     اگر دیه را بگیرید به معنای رای قطعی است . بیمه این را متوجه می شود . اگر بخواهید اعتراض کند دیه را نمی دهد . اگر هم بدهد بعدا به هیچ وجه رای تجدید نظر را نمی پذیرد . بهتر است اعتراض کنید و پیگیری کنید تا زودتر دادگاهتان تشکیل شود . یا اینکه کلا به همین رای اکتفا کنید.

 مشاوره رایگان و تلفنی :  برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید. سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .