ازکارافتادگی به علت آمبولی ریه

مصطفی : سلام آقای نصر  ! چند سوال داشتم :
1.     بنده امروز رای نهایی کمیسیون پزشکی تامیین اجتماعی اعلام شد. برای بیماریfws51...59 یا DLCO59-.41 طبق کدQ02-1/3 از صفحه 179 کتابچه تعیین درصد نقص عضو و بیماری دیفکت جمجمه که ترمیم شده باشد کمتر از10*10 سانتیمتر طبق کد B08-002ازصفحه 38 کتابچه و برای بیماری انواع صرع های ثانویه الف) موضعی ساده کنترل شونده طبق کدA07-002/11 از صفحه 27 کتابچه به میزان 64 درصد دارای نقص عضو/ کارافتادگی می باشد که که ناشی از حادثه مورخ 12/7/1397 و تاریخ تحقق از کار افتادگی مورخ 19/01/1397 می باشد . درصورتی که من تاریخ دوازده مهر سال 96 دچار حادثه شده ام که به اشتباه نوشته 97! حالا این درصد ها درست حساب شده اند و بابت 64 درصد چقدر حقوق به من تعلق میگیرد ؟ بنده بیمه کارگران ساختمانی هستم.کمک کاشیکار درجه2
2.     برای کار افتادگی کلی برای 2بیماری باید چند درصد بگیرم تا کار افتاده کلی شوم و من چند درصد با کار افتادگی کلی فاصله داشتم ؟
3.     بنده دچار آمبولی ریه شده بودم و 8ماه دارو وارفارین مصرف کردم بابت لخته خون در ریه که دکتر معالج من آمبولی ریه را یادش رفته بود در گواهی بنویسد و فقط مشکل تنفسی بنده را نوشته بود و من در کمیسیون داخلی آمبولی را مطرح کردم ودر پرونده بیمارستانی هم آمبولی ریه ذکر شده بود و دکتر داخلی کمیسون هم قبول کرد ولی گفت چون در گواهی پزشک معالج شما به آن اشاره نشده است درصد تعلق نمی گیرد. حالا سوالم اینجاست من دراین مهلت 1ماهه که حق اعتراض دارم می توانم گواهی جدید از پزشک معالج بیاورم و ارائه کنم ؟
4.     بابت آمبولی ریه طبق کتابچه چند درصد کار افتادگی دارد ؟ آیا امیدی است کار افتادگی کامل شوم ؟ ببخشید سوالاتم طولانی شد ! ممنون بابت وقتی که می گذارید . خدا خیرتان بدهد ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :
1.     متناسب با سابقه و مبلغ پرداختی تان مستمری می گرید . ازکارافتاده جزئی شده اید.
2.     باید 66 درصد بگرید . 2 درصد کم آورده اید .
3.     نه نمی توانید . اگر در استعلام پزشک ننوشته باشد نمی توانید . در کمیسیون تجدید نظر همان بیماری های بررسی شده در کمیسیون بدوی و آنهایی که در استعلام شعبه بیمه از پزشک آورده شده است بررسی می شود .
4.     آمبولی اگر بدون عارضه باشد تا 5 درصد از کارافتادگی دارد و اگر عارضه دائمی داشته باشد بین 45 تا66 درصد ازکارافتادگی دارد .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .