شکایت بابت مشاغل سخت و زیان آور از کارفرما

مجید : سلام ! اینجانب از سال 88 در کار سخت و زیان آور به دستور کارفرما مشغول شدم ولی متوجه شدم که از سال 91 برای من سختی کار اعمال گردیده و الان که باید بازنشسته شوم باید ادامه کار انجام بدهم . چطور می توانم این مدت را به سوابق کارم اضافه کنم و وزرات کار هم همیشه به کارفرما رأی میدهد. راهنمایی بفرمایید ؟
1.     باید به کمیته تفکیک مشاغل سخت و زیان آور اداره کار شکایت کنید و برای سال های 88 تا 91 رای سختی کار بگیرید .
2.     مطمئنا تامین اجتماعی قبول نمی کند و باید از تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنید .
3.     بعد از رای دیوان عدالت اداری باید حق بیمه چهار درصد اضافه توسط کارفرما یا خودتان پرداخت شود .
4.     حداقل یک سالی طول می کشد.