مخالفت یک واحد با بازسازی ساختمان


اسماعیل ابراهیمی : با سلام ! در یک آپارتمان 40 سال ساخت (4 واحد) که 3 نفر از بین 4 نفر موافق کوبیدن و ساختن از نوی بنا هستند و تنها یک واحد مخالفت می کند ، نظر آن فرد ناموافق تا چه حد در این تصمیم نافذ می باشد ؟ آیا ساز و کار قانونی و محل رسیدگی خاصی برای این موضوع هست که بتوان بدون اخذ موافقت یک نفر کار را به پیش برد ؟ باید به شورای حل اختلاف رجوع کنید . سه کارشناس اگر تائید کنند که عمر ساختمان تمام است به صورت قانونی می توان مالک دیگر را مجبور ساخت که با دیگران همراهی نماید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .