تامین اجتماعی بیمه بیکاری را برقرار نمی کند ؟

حمزه میرزالو : حکم قطعی اداره کار بهم داده که بیمه بیکاری بگیرم . الان حکم بنده را اجرا نمی کند تامین اجتماعی ؟ البته نگفته اید چرا اجرا نمی کند . بابت بعضی موارد باید کارفرما حق بیمه پرداخت کند و بابت بعضی موارد باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

مشاوره رایگان و تلفنی :  برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید. سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .