خرید سابقه تامین اجتماعی و خدمت سربازی


بهرام ساعدی : سلام ! آیا زندان را هم مثل خدمت سربازی می توان خرید و به سابقه بیمه اضافه کرد ؟ با کارافتادگیم موافقت نمی کنند 3 سال سابقه بیمه دارم ؟! 49 سالمه آیا می توانم خدمت 26ماه سربازیم را بخرم و همچنین 5 سال دیگر را از سازمان تامین اجتماعی بخرم و تقاضای 10 روز حقوق کنم بابت سربازی چقدر ؟ بابت 5 سال چقدر پول باید به سازمان پرداخت کنم ؟ حقوق 10روز من چقدر است ؟
1.     سابقه زندان را نمی توان خرید .
2.     خدمت سربازی تان را می توانید بخرید .
3.     5 سال دیگر را نمی توانید بخرید . باید 60 سالتان شود تا بتوانید مابقی سابقه تان را بخرید .
4.     حقوق 10 روزتان معادل 1/3 دستمزد میانگین کسر حق بیمه در 2 سال آخر است .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .