دیه پارگی تاندون و غضروف


آسیب بنده در نامه پزشکی قانونی اینطور بوده : آسیب غصروف ناحیه کشکک زانوی چپ و ناحیه غضروف ران چپ و پارگی تاندون کشککی و عضله چهارسر ران چپ و همچنین پارگی عمیق ناحیه زانوی چپ موضحه دارد که منجر به محدودیت حرکتی در خم شدن زانوی چپ شده که ارش صدمات به همراه محدودیت حرکتی ۱۰ درصد ؟!
اما رای قاصی اینطور آمده
·         دو درصد دیه بابت ارش صدمات آسیب غصروف ناحیه کشکک زانوی چپ و پارگی تاندون کشککی و عضله چهارسر ران و پارگی عمیق ناحیه زانوی چپ!! اصلا اون موضحه را داخل آسیب اول آورده همه رو زده ۲درصد  ! کاملا واضحه که غلطه و دو آسیب دیگه ای هم که نامه پزسکی قانونی زده شده بود نزده قاضی در رای ؟!
·          می خواستم بپرسم این رای در تجدیدنطر حتما عادلانه صادر میشه دیگه و به حقم می رسم ؟ چون شما دیه بنده را حساب کردید غیر از این ده درصد، برای پارگی موضحه چپ دو و نیم درصد قید کردید ! اونم تجدیدنطر باید بده درسته ؟
بعید است دادگاه اشتباه کند . احتمالا در بدوی ندیدده است و یا دقت نکرده است و بعدا هم لجبازی کرده است . حتما در اعتراض دقیقا مشکل را بگوئید تا حواسشان باشد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .