استفاده از مرخصی استعلاجی قبل از زایمان


ماهان رضایی : سلام ! خسته نباشید ! من شرکت خصوصی مشغول به کار هستم .برای استفاده از مرخصی زایمان تا ماه چند بارداری باید سرکار بروم . می توانم از ماه چهارم دیگر سرکار نروم و مرخصی زایمان بگیرم ؟ فقط 3 ماه مرخصی زایمان را می توانید قبل از زایمان استفاده کنید و 3 ماه دیگر را باید بعد از زایمان استفاده کنید . اگر می خواهید از ماه چهارم بروید باید با گواهی پزشک بروید . البته شعبه باید گواهی پزشک را یا مستقیما یا از طریق پزشک معتمد و یا شورای پزشکی تائید کند .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .