کندن برگه های دفترچه درمانی توسط پزشک

عباس علی محمدی : کندن چندبرگ دفترچه های ما توسط دکتر باید به کی اطلاع بدهیم ؟ باید به ارگان مربوطه اطلاع دهید . مثلا اگر تامین اجتماعی باشد باید به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اطلاع دهید . اگر نیروهای مسلح باشد باید به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اطلاع دهید و به همین ترتیب ...


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .