بیمه بیکاری به پیمانکاری ها تعلق نمی گیرد ؟

ارشیا : با سلام ! بنده کارمند یک شرکت پیمانکار هستم . قرارداد بنده با شرکت جهت انجام امور مالی شرکت با آدرس دفتر مرکزی منعقد گردیده و هیچگونه اشاره ای هم به انجام کار مربوط به پروژه ای خاص هم در قرارداد بنده نشده است .
ولی دفتر مرکزی به دلیل نداشتن کد کارگاهی بیمه بنده را از چندتا از پیمانهای شرکت هر ماه ارسال و3% بیمه بیکاری هم پرداخت شده است .برای بیمه بیکاری اقدام کردم گفتند چون شرکت کارش غیردائم هست به شما تعلق نمی گیرد.
آیا قرارداد بنده که هیچ اشاره ای به پیمانهای شرکت ندارد می تواند کارگشا باشد یا ارسال بیمه از پیمان باعث رد درخواست من می شود ؟ قرارداد اول بنده 9ماه و برای یکبار هم تمدید شده و در پایان قرارداد دوم عدم نیاز زدند. همچنین پروژه ای که بیمه من از آنجا رد می شده همچنان ادامه دارد . باتشکر ؟ متاسفانه به شما بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد . حق بیمه تان از طریق حق بیمه مقطوع پیمان ها پرداخت شده است و در نتیجه شما نیروی پیمانکار محسوب می شوید . کارفرمایتان این کار را برای صرفه جوئی و عدم پرداخت حق بیمه اجباری کرده است .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .