دریافت بیمه بیکاری با داشتن جواز کسب


سمیه : شوهرم به تازگي درخواست بيمه بيكاري داده است . در حال حاضر پدرش حقوق بگير تامين اجتماعي است و مي خواهد پروانه كسب شغل قبليش را تمديد كند . ظاهرا گفتند كه چون مستمري بگير هستي بايد به نام اولين فرزندت درخواست بدهي ! خواستم بدانم با اين شرايط آيا به شوهرم بيمه بيكاري تعلق مي گيرد ؟ با تشكر ؟ اگر پروانه کسب به نامش ثبت شود بیمه بیکاری به وی تعلق نمی گیرد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .