مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه های خانوادگی

احمد تیموری : در چاپخانه پدرم برایم 5 سال سختی کار رد شده و بعد از فوت او خودم مدیر چاپخانه شدم . شنیده ام تامین اجتماعی در موقع بازنشستگی بخاطر رابطه پدر و پسری سختی کار را به حساب نمی آورد و یک سال را یک و نیم حساب نمی کند .آیا این مسئله صحت دارد ؟ بله ! اگر کارگر دیگری در همان زمان در محل کار نبوده است کارگاه خانوادگی محسوب می شود و دیگر مشاغل سخت و زیان آور قابل محاسبه نیست.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .