معاینات بدو استخدام تامین اجتماعی

مهدی : با سلام ! بنده طی یک نزاع تاندون دستم پاره شد و در بیمارستان روانی بستری شدم . از شرکت اخراج شدم و بیمه بیکاری نگرفتم . آیا اگر بخواهم دوباره در یک شرکت دیگر مشغول بشوم طب کار بخاطر پارگی تاندون دستم منو بیمه می کند یا نه و اینکه آیا در مورد سابقه بستری روانی سوال می کند . ممنون ؟ بیمه نیازی به معاینات ادواری بیمه شدگان اجباری ندارد . یعنی نتایجش ربطی به بیمه ندارد . البته در سوابق تان ثبت می شود . پارگی تاندون مشکل ندارد اما بستری در بیمارستان روانی در صورتیکه مشکل تان ادامه داشته باشد برای کارفرما مشکل ساز است . یعنی اگر بعدا بابت بیماری روانی ازکارافتاده شوید بیمه به شدت کارفرما را جریمه می کند .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .