حقوق کارگر ساعتی


f : حقوق کارگر ساعتی در ماه چقدر است با روزی 4 ساعت کار  ؟ به ازاء هر 44 ساعت کار در هفته باید یک میلیون و 516 هزار تومان برای ماه 30 روزه محاسبه شود . اگر ساعت کاری کمتر است باید به نسبت محاسبه شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .