دیه شکستگی دنده


سارا : سلام ! می خواستم بدانم دیه دنده سمت راست اگر دوتا شکست شده باشه چقدر محاسبه شد  و ترک زیر چشم  اگر دو سه سانت باشه چقدر محاسبه میشه ؟
1.      یکبار به این سوال جواب داده ام .
2.      دیه شکستگی دنده اگر محیط بر قلب باشد 2.5 درصد دیه دارد معادل 6 میلیون و 750 هزار تومان
3.      دیه شکستگی دنده اگر محیط بر قلب نباشد 1 درصد دیه دارد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
4.      ترک زیر چشم ارش دارد . بین 2 تا 5 درصد دیه کامل .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .