دیه ترک بینی

عیسی خلیلی : با سلام و احترام !  پسر من در مدرسه با همکلاسی خود درگیر شده که منجر به ترک استخوان بینی و تورم شبکه چشم شده است . میزان خسارت و دیه چقدر می باشد؟
1.     بابت ترک بینی احتمالا 4 درصد دیه تعلق می گرد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
2.     بابت تورم شبکه احتمالا 1 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان