محاسبه حق شیفت


استاد جی جی : سلام ! من در یک کارخانه در سمت نگهبانی و قراردادی و با بیمه مشغول به کارم. حقوق هم طبق اداه کار با دو فرزند دو میلیون و صد واریز می کنند. شیفتهای ما به صورت ۴۸-۲۴ هست یعنی ۲۴ ساعت کار ۴۸ ساعت استراحت.  سوالها : آیا به من حق شیفت تعلق می گیرد  ؟  آیا حقوق من همین است؟ باسپاس فراوان استاد جی جی ؟
1.     حق شیفت تعلق نمی گیرد . بابت کار در شب 35 درصد دستمزد بابت ساعات شب بیشتر تعلق می گیرد .
2.     به نظر می رسد حق شب کاری به شما داده نمی شود.


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .