حقوق منشی چقدر است ؟

یاسمن : سلام ! من در یک دفتر بیمه منشی پاره وقت هستم .3 روز در هفته 8.30 تا 4 . برای من بیمه رد نشده است . خود کارفرما نیز بیمه ندارد و تحت تکفل همسرش است . آیا بیمه به من تعلق می گیرد ؟ و حقوق روزانه من چگونه محاسبه می شود ؟یعنی پایه حقوق من چه قدر است ؟
1.     بله ! به شما بیمه تعلق می گیرد .
2.     حقوق روزانه توافقی است . اما نمی تواند از حداقل حقوق طبق قانون کار کمتر باشد . یعنی به ازاء 44 ساعت کار در هفته حداقل باید معادل 1 میلیون و 806 هزار تومان پرداخت شود . اگر کمتر از 44 ساعت در هفته کار می کنید باید به نسبت ساعات کارکرد دریافتی داشته باشید.