دیه شکستگی استخوان راموس


پارسا : در اثر تصادف، دیه شکستگی استخوان راموس پوبیس و پارگی گوش چقدر هست؟ پزشکی قانونی سه ماه و نیم طول درمان در نظر گرفتند ؟
·         دیه شکستگی استخوان راموس 2 درصد دیه کامل است معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
·         پارگی ارش دارد و بستگی به میزان پارگی دارد . اگر ناشنوائی هم اتفاق افتاده باشد دیه جداگانه دارد .

 مشاوره رایگان و تلفنی :  برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید. سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .