مرخصی کارگران ساعتی


مهدی : سهم جمعه و روزهای تعطیل و مرخصی چگونه برای کارگران ساعتی محاسبه می شود ؟کارکرد هفتگی به نسبت 44 ساعت محاسبه می شود و مرخصی حساب می گردد . حق الزحمه ای بابت جمعه و روزهای تعطیل محاسبه نمی شود و حقوق بر مبنای ساعت کاری است .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .