بازداشت زمین

مریم : زمین به چه علت بازداشت می شود ؟ و به چه حقی ایشون می تواند زمین رو بازداشت کنه وقتی من خریداری کردم ؟ ممنون می شوند بفرمایید علت های بازداشتو ؟ چون سوال قبلی تان در این زمینه را به خاطر ندارم نمی توانم در این زمینه پاسخ مناسبی دهم . خواهشمند است سوالتان را به طور کامل توضیح دهید .

مشاوره رایگان و تلفنی :  برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید. سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .