حق بیمه پرسنل پاره وقت


مهدی : نیروهایی که در کارهای هنری مانند برنامه تلویزیونی فعالیت می کنند و حضور آنها ثابت و مشخص نیست و ممکن است یک هفته 3 روز و با ساعتهای کارکرد روزانه متفاوت و یا هفته ای خیلی کمتر حضوز پیدا کنند نحوه قرارداد با این افراد و نحوه محاسبه بیمه آنها چگونه است ؟ متناسب با ساعت کارکرد باید حق بیمه پرداخت شود . به ازاء هر 8 ساعت 1 روز حق بیمه پرداخت شود . البته اگر قراردادشان پیمانی نباشد که در آن صورت باید حق بیمه محاسبه شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .