زمان خاتمه درمان پزشکی قانونی

نیما : سلام در پرونده‌های مربوط به ضایعات نخاعی حداکثر چقد طول می کشد تا پزشکی قانونی اتمام استراحت بدهد ؟ الان نزدیک به ۱۶ ماه از زمان وقوع تصادف گذشته ولی همچنان پزشک استراحت داده است . معمولا تا گرفتن دیه چقد زمان می برد . ممنون از پاسخگویی تان ؟
1.     تا زمانیکه در مانتان کامل شود . هر عارضه ای یک طول درمانی دارد و نمی توان به صورت کلی نظر داد .
2.     بعد از نظریه پزشکی قانونی ، رای دادگاه و پرداخت مبلغ بیمه بین 3 تا 6 ماه طول می کشد .