اعتراض به رای کمیسیون بدوی تامین اجتماعی

مصطفی : سلام آقای نصر ! چند سوال داشتم :
1.     لطفا درصد های کمیسیون پزشکی من را به صورت جدا جدا حساب کنید. برای بیماری داخلی طبق کدQ02-001/3  از صفحه 179 کتابچه چند درصد گرفته ام. بیماری مغز و اعصاب طبق کد B08-002 از صفحه 38 کتابچه چند درصد گرفته ام و برای بیماری صرع طبق کد A07-002/11 از صفحه 27 کتابچه چند درصد گرفته ام ؟
2.     من برای اعتراض به تجدید نظر برای هر دو بیماری اعتراض کنم . یا بیماری داخلی ؟ چون احساس میکنم مغز واعصاب بیماری ها را نوشته ولی داخلی آمبولی ریه و تعبیه لوله دو طرفه سینه و خونریزی ریه را ننوشته است .حالا با توجه به 64 درصدی که من گرفته ام به نظر شما اعتراض کنم 2درصد بابت دیگر بیماری های داخلی به من تعلق می گیرد و کلا امیدی هست . لطفا کامل توضیح دهید ؟
3.     اگر بر فرض من در تجدید نظر رای بر کار افتادگی کامل نگیرم چند وقت دیگر می توانم در کمیسیون بدوی جدید شرکت کنم و روندش چگونه است. ممنون ببخشید سوالاتم تکراری است . خیلی استرس دارم . به خاطر بی توجهی دکتر فوق تخصص ریه مبنی بر گزارش کامل بیماریم کار افتادگی کلی که حق من است دارد از بین می رود. خدا خیرت بده که با حوصله جواب سوالات را می دهید ؟
پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :
1.     برای اولی بین 35 تا 65 تعلق می گیرد و برای دومی بین 5 تا 10 درصد و برای سومی بین 15 تا 25 درصد .
2.     وقتی به رای بدوی اعتراض می کنید تمامی کمیسیون های بدوی مجددا بررسی می شوند . یعنی تمامی بیماری هایتان . نمی توانید فقط به داخلی اعتراض کنید .
3.     باید بیماری تان تشدید شود . حداقل باید 1 سال بگذرد .