دیه آسیب نسج نرم


مهسا : سلام ! من خودم راننده بودم و ماشین چپ شد . نامه پزشک قانونی که آمده اینه :
1.     کبودی پیشانی
2.     کبودی پل بینی
3.     کبودی آرنج راست
4.     کبودی و جرح (حارصه) ساعد راست
5.     کبودی سرین چپ
6.     کبودی ساعد چپ
7.     آسیب غضروف بینی
8.     آسیب نسج نرم کتف چپ
9.     آسیب نسج نرم آرنج چپ . ارش بند هفتم بمیزان ۲ درصد. ارش بند ۸ به میزان نیم درصد و ارش بند ۹ بمیزان ۱ دزصد دیه کامل . لطفا برایم محاسبه می کنید ؟  
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
2.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
3.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
4.     0.65 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 755 هزار تومان
5.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
6.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
7.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
8.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
9.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .