ماده 55 آئین دادرسی کار


شیرزاد برادری : منظور از سه نفر اعضا در ماده 55 قانون آئین دادرسی کار چه کسانی هستند ؟  منظور نماینده کارگران ، نماینده کارفرمایان و نماینده اداره کار است .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .