فوت در زمان دریافت بیمه بیکاری


حسین مقامی : باسلام ! اگر فردی از کار اخراج شود واقدام به گرفتن مستمری بیمه بیکاری نماید وتامین اجتماعی بیمه آن فرد را واریز نماید .سوال اینجاست اگر آن فرد درهفته یک روز بصورت روزمزد کار کند و درحین کار حادثه ای رخ دهد که منجربه مرگ یا از کارافتادگی گردد خود فرد یا بازماندگان و خانواده آن فرد می توانند ازمزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند؟یااینکه آن فرد چون ازبیمه بیکاری استفاده میکند حق ندارد مشغول بکارباشد ولو اینکه روزمزد ؟ سپاسگذارم ؟ مستمری بیمه بیکاری وی احتمالا باز پس گرفته می شود ولی خانواده وی می توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .