دیه شکستگی جمجمه


اکبر کریمی : سوختگی درجه ۲ به وسعت۳ درصد از سطح بدن و ۴.۵درصد دیه کامل و سوختگی درجه ۳به وسعت ۴.۵ درصد از سطح بدن به میزان ۴.۵ درصد دیه کامل و تجمع هوا در آهیانه راست بمیزان ۶.۵ درصد دیه کامل و باز شدن درز میانی جمجمه ۱درصد و خونریزی تحت عنکبوتیه ۳ درصد دیه کامل و نداشتن حس بویایی ۴ درصد دیه تعیین شده است.لطفا محاسبه و مبلغ را می فرمایید ؟ 23.5 درصد دیه است معادل 63 میلیون و 450 هزار تومان.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .