دیه شکستگی استخوان عانه راست و چپ


ابی : سلام !
1.      شکستگی شاخ فوقانی استخوان چپ عانه سمت چپ
2.      شکستگی شاخ فوقانی استخوان عانه سمت راست
3.      جراحت التیام یافته فوقانی ابرو ، بینی ، قسمت چپ چانه و ناحیه فوقانی گیجگاهی دامیه راست (هرکدام جداگان دامیه)
4.      دوخراشیدگی دو حارصه ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.      2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
2.      2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
3.      مجموعا 8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان
4.      2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان اگر در سر و صورت باشد وگرنه نصف می شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .