بیمه بیکاری بعد از مرخصی زایمان


افزون حیدری : بعد از اتمام مرخصی زایمان با نامه عدم نیاز از طرف کارفرما بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد ؟ طبق قوانین جدید بله !

 مشاوره رایگان و تلفنی :  برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید. سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .