دیه شکستگی دنده های محیط و غیر محیط بر قلب


احسان خوئینی :
1.      دیه شکستگی دنده های 4-5-6-7 سمت چپ سینه و محیط برقلب و
2.      شکستگی دنده های4-5-6-7 سمت راست و غیر محیط قلب و
3.      شکستگی دنده  3 سمت چپ قفسه سینه و غیرمحیط بر قلب چقدر می شود و
4.      5 مورد سائیدگی و حارصه و یک مورد دامیه و سه مورد کبودی لگن و شکم وبینی است . لطفا درصد و مبلغ دیه را بفرمایید . تشکر و ممنون از لطف شما ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.      مجموعا 10 درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان
2.      مجموعا 4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
3.      1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
4.      3.95 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 665 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .