دیه سوختگی های درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 و درجه 4


اماموردی ادهمی : دکتر در عمل اول دو درصد نوشته ، در عمل دوم پنج در صد و در عمل سوم پنج در صد ! دیه این سوختگی چه قدر است ؟ 12 درصد تعیین شده است . بستگ به درجه سوختگی دارد :
1.      اگر سوختگی درجه 1 باشد معادل 16 میلیون و 200 هزار تومان
2.      اگر سوختگی درجه 2 باشد معادل 32 میلیون و 400 هزار تومان
3.      اگر سوختگی درجه 3 باشد معادل 48 میلیون و 600 هزار تومان
4.      اگر سوختگی درجه 4 باشد معادل 64 میلیون و 400 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .