بیمه های 14 درصد


ابری : منظور از درصد بیمه های بازنشستگی و غیره چیست ؟ درصد تعیین شده چطور محاسبه می شود که مثلا می گویند 14 درصد ؟ 14 درصد سود چیست ؟ 14 درصد یعنی 14 درصد حق بیمه مطابق با حداقل حقوق طبق قانون کار . 14 درصد یعنی بازنشستگی پیش از فوت و پس از فوت را دارد ولی ازکارافتادگی ندارد .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .