پرداخت حق بیمه زودتر از موعد


احمد ریحانی منش  : سلام ! من برای خودم 19 ماه بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد پرداخت نمودم و حالا برای من کار پیدا شده است . با توجه به اینکه ممکن است کارفرما حقوق من را با تاخیر بپردازد ممکن است بیمه من قطع شود . آیا می توانم از کارفرما بخواهم 2 ماه بیمه را به درخواست خودم از حقوق اول من کسر و به تامین اجتماعی در ادامه بیمه قبلی سریع بپردازد یا خیر ! من چکار می توانم انجام دهم با تشکر و احترام  ؟ کارفرما باید از زمان شروع به کارتان حق بیمه پرداخت کند . البته اگر کارفرما زودتر پرداخت کند بهتر است ولی به عنوان مدرک برای شما محسوب می شود که در آنجا کار کرده اید و ممکن است بعدها در صورت شکایت ازکارفرما وی دچار مشکل شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .