دیه جراحت دامیه


حسن : سلام ! آیا حدودی کلی که به طور معمول برای این آسیب ها در تصادف دیده اید بنویسند می توانید به من ارایه دهید؟ با تقریب خیلی کلی می خواهم نه دقیق چون می دانم که مقدار دقیق آن بعد از نظر نهایی تعیین می شود. اما مثلا می خواهم بدانم ارش مهره گردنی در حد یکی دو درصد است یا ده درصد . ممنون !
1.     جراحت بخیه شده سمت چپ پیشانی ممتد تا جلوی سر (دامیه)
2.     یک عدد جراحت بخیه شده وسط پیشانی (دامیه)
3.     جراحت بخیه شده (دامیه) فرق سر
4.     جراحت بخیه شده طویل وسط پیشانی ممتد تا وسط سر
5.     کبودی کتف راست
6.      جراحت سمت راست صورت و لاله گوش راست و زیر گوش راست (حارصه)
7.     کبودی پشت دست چپ
8.      کبودی اطراف چشم راست و چپ
9.      کبودی مختصر گوش راست
10.  کاهش مختصر سطح هوشیاری اولیه
11.  شکستگی در مهره اول گردنی ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
3.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
4.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
5.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
6.     3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان
7.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
8.     0.6 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 620 هزار تومان
9.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
10. بین 1 تا 2 درصد دیه کامل
11. 10 درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .