مطالعه در زمینه طرح طبقه بندی مشاغل


محسن : چطور صفر تا ۱۰۰ نحوه اجرا و پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل در یک شرکت ر  بدانم و یاد بگیریم با حزییات ؟ سپاس ؟ بهتر است ابتدا جزواتی که در این زمینه هست را بخوانید . بعدا هم بهتر است با شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند همکاری کرده و مشاوره بگیرید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .