مقصر تصادف از پشت


هاشم : در جاده اصلی سر پل خودرو بین دو لاین رفت قرار بگیرد و طوری که خودروی پشت سری نتواند سبقت بگیرد و خودروی پشت سر از ناحیه گلگیر سمت راست جلو در لاین سبقت به سپر عقب و قسمتی از باک بنزین سمت چپ خودروی جلویی برخورد بکند . مقصر کیست؟ ممنون پاسخ بدید  ؟ مقصر خودروی پشتی است اگر هر دو در مسیر مستقیم باشند .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .