چگونگی پرداخت طلب کارگران


حسن آقا : ما کارگران یک شرکت خصوصی که کارفرمای دولتی دارد از شرکت شکایت کرده ایم . حال رای صادر و به کارفرما تحویل داده شده که کارفرما چکی جهت اموال موجود داده است.  حال پرداخت به کارگران بر اساس ترتیب زمانی شکایت می باشد یا نسبت بین همه تقسیم می شود ؟  بستگی به تعداد کارگران دارد . اگر کارگران زیاد باشند رویه این است که سعی می کنند مبلغی به هر فرد داده شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .