مشاوره در زمینه دیه


عابد : اگر بخواهیم درموردپرونده پزشکی قانونی مشاوره کنیم مثلا بعضی از موارد را درنظر نگرفته بنظر شما با چه کسی مشاوره بکنم بهتره ممنون ؟ به نظر من به دستور قاضی به رای اعتراض کنید بهتر است . برای سوال هایتان از سایت های مشاوره استفاده کنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .