جریمه کارفرما به علت بازنشستگی زودهنگام


حسین ابراهیمیان : اگر فردی با 20 سال کار که طبق نظریه کمیته تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شود و دچار افت شنوایی باشد. فرد هیچ شکایتی از کارفرما نداشته باشد سازمان تامین اجتماعی می تواند کارفرما را به استناد ماده 90 جریمه کند؟ مثلا بگوید 10 سال مستمری بیمه شده را باید کارفرما پرداخت کند و  ... ؟  ماده 90 در مورد کسانی است که از طریق کمیسیون پزشکی ازکارافتاده شده اند . ربطی به بازنشستگی ندارد و کارفرما هم جریمه نمی شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .