عدم برقراری مستمری بازنشستگی


محسن مختاری  : با سلام ! یکی از اقوام ما فوت کرده و 90 روز حق بیمه یکسال آخر را ندارد و 105 روز در تابستان برای یک پیمانکار جوشکاری می‌کرده که حق بیمه را پیمانکار پرداخت نکرده و حقوقش را کارت به کارت می‌کرده است . ما هیچگونه مدرکی نداریم . قبلاً 7سال و نیم سابقه بیمه دارد . تامین اجتماعی به بازماندگان مستمری نمی‌دهد  .ما می توانیم از کارفرما بدون مدرک شکایت کنیم ؟  ایا کارفرما محکوم می شود ؟  
1.     با همان 7.5 سال سابقه و متناسب با سابقه می توانید حقوق بگیرید هر چند مستمری کمی می شود .
2.     می توانید شکایت کنید ولی اولا باید مدارک مکتوب داشته باشید ثانیا بعدی است تامین اجتماعی در کمیته احراز اشتغال چنین رایی را قبول کند و احتمالا باید از همان روش اول استفاده کنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .