محاسبه اضافه کاری در شیفت شب


محسن : پرسنلی ۱۰ ساعت اضاف کاری دارد که ۵ ساعت آن در بازه ۲۲ تا ۳ شب بوده است . نحوه محاسبه به چه صورت می باشد ؟ بابت شب کاری 0.4 درصد حق شب کاری باید به دستمزد اضافه گردد . این حق جدا از مبلغ اضافه کاری است .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .